תנאי ביטול

ביטול / שינוי במועד הפעילות עפ"י חוק הגנת הצרכן. ניתן לשנות את מועד הפעילות עד 7 ימים מהמועד אשר תואם ללא עלות. ביטול פעילות כנגד החזר כספי מתאפשר עד שבוע ממועד הפעילות ויחוייבו דמי טיפול בסך 150 ש"ח. במידה ותנאי הים אינם מאפשרים הפלגה/צלילה (לשיקול דעת המדריך/סקיפר) הצלילה תידחה ליום וזמן אחרים שמתאימים ללקוח. עבור איחור או אי הגעה לפעילות לא ינתן החזר כספי, יש להגיע 15 ד' לפני המועד אשר תואם. זמן ההפלגה נחשב ממועד קביעת שעת התחלה, למשך כל שעות התשלום-אין החזר כספי על סיום מוקדם יותר,או חזרה מהים לפני הזמן.

ממומלץ להתייעץ איתנו לפני קביעת מועד הפעילות בנוגע למצב הים.

לחצו כאן ליצירת קשר.

info@seatelaviv.co.il

052-8698080